Generalforsamling

Formandens beretning, regnskab og referat 2018

Du kan hente formandens beretning, regnskabet og referat som pdf fil ved at taste på nedenstående link, eller du kan læse dem nedenfor.

Beretning 2018.pdf

Regnskab 2017-18.pdf 

Referat generalf. 13.03.18.pdf 

Beretning 2018 for Skovbakken Veteran-idræt, 13. marts 2018

for perioden 14. marts 2017 til 13. marts 2018

Velkommen til årets generalforsamling, som med glæde igen er velbesøgt.

Siden sidste generalforsamling d. 14. marts 2017 har der været idræt i alt 66 gange, fordelt på tirsdage med start kl. 10:30 og torsdag kl. 11:00. Dertil kommer, at både volley- og badmintonspillere har købt ekstra haltid i maj, juni og volley i december måned.

Bestyrelsen har holdt 7 bestyrelsesmøder og har været repræsenteret på HB-møderne samt på bladudvalgsmøderne. Ligeledes har formand og næstformand deltaget i Nytårskuren, hvor også repræsentanter for Idrætshøjskolen og VR-Hallen deltager.

Pr. 1. januar 2018 er der registreret 325 medlemmer, fordelt på 192 kvinder og 133 mænd. Disse tal er indberettet til Aarhus kommune og til det Centrale Forenings Register. Bestyrelsens hensigtserklæring om et medlemstal på 300 er overholdt, da de 25 af medlemmerne kun må komme om torsdagen, hvor der erfaringsmæssigt er mere plads på gulvet. Ventelisten er i øjeblikket suspenderet for nye optag.

Foreningen har modtaget et kommunalt tilskud på 21.600 kr., som skal bruges til instruktør-honorarer og lokaleleje.

Gymnastikken har i indeværende sæson været ledet af vore to dygtige instruktører, Gunnar om tirsdagen og Lene om torsdagen. De to instruktører har på fortræffelig vis drevet os til at pleje vore kroppe, og deres øvelser supplerer hinanden så godt, at alle glæder sig til gymnastikken. Derfor stor tak til både Lene og Gunnar. Som vanligt har børnebørnene været inviteret med til idræt i efterårsferien og vinterferien. Som noget nyt blev børnene inviteret i Vejlby springcenter torsdag i vinterferien. En succes målt på det store fremmøde og de glade smil fra børnene og bedsteforældrene. Tak til Lene og springcentret.

Efter gymnastikken fordeler vi os til de forskellige aktiviteter. Flest går til svømning og volleyball, mens andre spiller badminton, petanque, dyrker yoga eller går i sauna. Vores brugerundersøgelse, der netop er gennemført, giver bestyrelsen et godt overblik over fordelingen på de forskellige aktiviteter; og giver os et redskab til eventuelle forbedringer. En tak til Anne-Marie og Knud for gennemførelsen af brugerundersøgelsen. Undersøgelsens resultater kan læses på hjemmesiden og i Målet.

Målet er udkommet 4 gange årligt med Tonny Johansen og Nina Møller som redaktører. Der udover kan næsten alt læses på vores hjemmeside, som punktligt redigeres af Knud Ditlefsen. En tak til jer alle tre.

Kontingentbetaling. Girokortene bliver udleveret inden vi slutter sæsonen i maj. Alle medlemmer får betalt de 600 kr. til tiden, enten via netbank eller kontant i hallen.

Ud over idrætten er de sociale arrangementer et væsentligt islæt hos Veteranerne i Skovbakken. Når vi er færdige med idrætten er der rigtig mange, der går i Café Upstairs for dér at købe et par stykker hjemmesmurt smørrebrød og drikke en øl eller en kop kaffe. Her går snakken livligt! Smørrebrødet tilberedes på skift af frivillige madhold. En forudsætning for, at der hver tirsdag er mad på bordet, er at man melder sig til et madhold en til 2 gange i løbet af en sæson. Vi kan kun opfordre til, at man melder sig til et madhold – arbejdet er overkommeligt og der er også tid til snak og hygge.  Som noget anderledes havde vi 16. maj slået vandretur og afslutnings-arrangement sammen. Turen gik til Silkeborg med sejlads på søerne og vandretur rundt om Slåensø for nær ved 200 deltagere. På trods af et møgvejr var humøret højt; sikkert også på grund af den fine frokost på Rest. Skovbakken og Café Evald. Efterårets vandretur 26. september gik til Tollund Mose forbi Tollundmandens findested med kun en enkelt lille byge – ellers skønt vejr. Sangeftermiddagen 24. oktober stod i gospel-sangens tegn. Her fik vi en sangoplevelse under ledelse af Steve Cameron. Den traditionelle bowling turnering blev gennemført 16. november, og så sluttede vi året 2017 af med den lige så traditionelle julefrokost, der på festlig vis blev styret af toastmaster Carl-Erik, hvor Tina og Bent underholdt, hvor det amerikanske lotteri satte nerverne på højkant og hvor danseskoene blev luftet til Ole Vendelbos musik. Glemmes skal heller ikke Veras vandreture i Risskoven i sommermånederne og turen til Vilhelmsborg i august, hvor de glade deltagere nød den medbragte mad inden forestillingen.

Som I kan høre, sker der meget i vores forening. Rigtig mange giver et nap med, når der skal arrangeres. Ingen nævnt – ingen glemt. MEN hvor er det skønt at opleve den store flok af glade og positive mennesker i vor forening Skovbakken Veteraner.

Stor tak til alle.

 ---------------------------------

Referat af generalforsamling 13. marts 2018 i Margeritsalen

Der var ca. 110 fremmødte samt fra bestyrelsen Karen, Jytte, Leif, Knud og Steen.

1.    Valg af dirigent

Ole Juul valgt.

2.    Valg af referent

Steen Marcussen valgt.

3.    Bestyrelsens beretning

Beretningen blev fremlagt af sekretær Steen Marcussen. Ingen spørgsmål til beretningen. Godkendt med akklamation. Beretningen kan læses på hjemmesiden.

4.    Regnskab 2017 til godkendelse

Regnskabet blev fremlagt af kassereren Leif Eliasen. Det viste et ganske lille overskud. Godkendt med akklamation. Se bilag.

5.    Budget for 2018 til orientering

Budgettet blev fremlagt af kassereren. Nyt på budgettet er henlæggelse af kr. 25.000 til en jubilæumsfond.

6.    Indkomne forslag

Ingen forslag.

7.    Fastsættelse af kontingent

Uændret kontingent på kr. 600 blev vedtaget.

8.    Valg af bestyrelse for 2 år

a.    Formand Karen Hoffmann genvalgt med akklamation.

b.    Sekretær Steen Marcussen genvalgt med akklamation.

c.    2 bestyrelsesmedlemmer Alice Juul Nielsen og Egon Christensen genvalgt med akklamation.

9.    Valg af revisor

Ole Juul genvalgt med akklamation.

10. Evt.

Bestyrelsesmedlem Knud Ditlefsen orienterede om omklædningsrum situationen, som synes løst. Knud gennemgik herefter resultatet af brugerundersøgelsen. Endvidere orienterede Knud om indkøb af 3 sæt New Age Kurling. Steen Marcussen kundgjorde, at der er vandretur til Rebild Bakker 24. april og afslutningsudflugt til Kongernes Jelling og Hopballe Mølle Kro 15. maj.

Næstformand Jytte Secher takkede dirigenten (2 fl.) og ønskede alle en god hjemfart.

 

Referat Steen 17.03.2018

 ---------------------------------