Kørsel


 Ja
 Nej
 

Kørselsordningen bruges kun til de større konkurrenceser som Dancup og DM - dermed ikke til klubtræf hvor i selv afregner indbyrdes pr. bil. 

Ved deltagelse i stævner i Jylland + Fyn skal springer betale kr. 250, og ved stævner på sjælland skal der betales kr. 400.

Derefter kan springer deltage uden yderlig transport omkostninger fra Århus (aftalt opsamlingssted, typisk hallen) og tilstævnet.

Nogle gange skal I som forældre på banen med kørsel og vil da få kørselsrefusion. Vælger I at køre selv uden at have plads til min 2-3 springere, skal I ikke betale og modtager ej heller refusion.

Til hvert stævne/konkurrence vil vi melde ud hvor mange biler vi skal have til at køre.

Såfremt der er ledige pladser, når alle springere i pakket i færrest mulige biler, så er det naturligvis Ok at tage søskende ekstra forældre etc. med til konkurrencen!

Transport refusion ydes med udgift til evt. broafgift samt kr. 2 per kørt kilometer. Vedhæftede seddel skal bruges og afleveres til Annette.

Vi forsøger at få dækket de omkostninger vi kan ved de dommere vi har med til konkurrencen.

Refusionsblanket, afleveres til Brian